Organisatie


Back to Basic, organisatie

Sinds 2006 verzorgt Back to Basic succesvolle zorgtrajecten voor jongeren en ouders.
Gedurende de trajecten en bijeenkomsten van Back to basic, krijg je de kans om je back-to-basicvaardigheden eigen te maken en daarmee "future-proof" te worden. De bijeenkomsten variëren van een week tot (mid)weken of weekenden.

Door grensverleggende sport- en outdooractiviteiten wordt hard gewerkt om de doelen te bereiken. De thema's die centraal staan worden gebruikt om je doelen haalbaar te maken. 

Thema's zoals respect, discipline, autoriteit, luisteren (naar anderen en jezelf), samenwerken, taalgebruik, doorzettingsvermogen, (zelf)vertrouwen en hygiëne komen dagelijks nadrukkelijk aan de orde.

De programma's vinden voornamelijk plaats in bosrijke omgevingen, ver weg van de buitenwereld. Zodat we geen afleidingen zullen hebben en ons kunnen concentreren waar het echt om draait. Er zal gewerkt worden vanuit verschillende locaties in Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en Noorwegen. De kortere of dag-programma's vinden dichter bij huis plaats. Dat kan in de wijk maar ook op een mooie locatie elders in Nederland.

Er zal bij de verschillende programma's elke dag te voet van het ene naar het andere bivak gelopen worden. Door middel van grensverleggende activiteiten werken wij aan jouw doelen. Bij elke bijeenkomst staat een thema centraal. Daarbij word je attent gemaakt op wat je leert, zowel als groep als individu. De coaches zullen daarbij constant alert zijn en je helpen. Middels het bijhouden van het back-to-basic-volgsysteem voor, tijdens en na elke bijeenkomst willen we een stijgende lijn aantonen. Zo wordt er daadwerkelijk duidelijk wat je leert en bereikt.

De jongeren en/of hun ouders worden begeleid en gesteund door de coaches van back to basic. Deze coaches zijn ervaren en hebben een gedegen opleiding achter de rug. Om een goede band op te bouwen werken altijd dezelfde coaches samen met dezelfde jongeren en ouders. De ervaring leert dat zo sneller een vertrouwensband wordt opgebouwd. Het leerrendement stijgt. De coaches overleggen steeds met elkaar om de veiligheid en de voortgang van jouw proces te bewaken.

Er zijn programma's voor groepen jongeren, individuen en gezinnen. Ook gaan de ouders samen met de jongeren met bijeenkomsten mee. Op deze wijze worden de ervaringen van u en uw kind gekoppeld. Er ontstaat een gemeenschappelijke ervaring die een band schept voor verder.

Ook komen we bij de verschillende trajceten bij je thuis om dat wat je bij Back to Basic hebt geleerd thuis, op school en bij je vrienden toe te passen.

Na het volbrengen van een traject krijg je een certificaat dat aangeeft dat je een vooruitgang geboekt hebt. Je hebt aan jezelf gewerkt en wat bereikt! Aan het einde van verschillende trajecten kun je eventueel aangesteld worden als assistent-coach voor de nieuwe groepen. Als assistent-coach krijg je ook een certificaat. Beide certificaten laten zien wat jij in huis hebt. En dit staat goed op je CV.