Update maatregelen Back to Basic n.a.v. het coronavirus COVID-19 per 28 april 2020

30 april 2020 om 16:22

Minister President Mark Rutte heeft tijdens de persconferentie op dinsdag 21 april nieuwe maatregelen met betrekking tot het coronavirus COVID-19 medegedeeld. Vanaf 28 april zullen enkele maatregelen worden versoepeld.

In deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte wat deze maatregelen betekenen voor de werkzaamheden van Back to Basic. Laten we voorop stellen dat de huidige maatregelen van kracht blijven. We wassen onze handen zo vaak als we kunnen, we hoesten en niezen in onze elleboog, we blijven zo veel mogelijk thuis en we houden 1,5 meter afstand. Juist omdat we dit nu goed doen met elkaar ontstaat er ruimte om de maatregelen te versoepelen.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen die vanaf 28 april in gaan, voor de werkzaamheden bij Back to Basic?

Het is vanaf 28 april voor een coach van Back to Basic mogelijk om 1 op 1, of met een gezin af te spreken op locatie. Om dit op een verantwoorde manier te doen stelt Back to Basic de volgende voorwaarden;

Algemeen

 • Vooraf is er een check op de gezondheid. De gezondheid van de coach, de gezondheid van de jongere, de ouders, het gezin, en de huisgenoten van de persoon die wordt bezocht staat voorop.
 • Je checkt elkaar op de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts. Is er sprake van een van deze verschijnselen dan gaat het contact op locatie niet door en is er contact op afstand. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in het huishouden thuis.
 • Tijdens het bezoek houdt iedereen zich aan de richtlijnen van het RIVM. De huidige richtlijnen zijn: was je handen regelmatig, hoest en nies in je elleboog, houdt 1,5 meter afstand, gebruik papieren zakdoekjes en blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Er is enkel contact in de buitenlucht. (Voortuin of achtertuin valt hier ook onder). De coach van Back to Basic komt dus niet bij mensen binnen.
 • Wanneer een jongere of ouder zelf besluit het niet verantwoord te vinden om contact op locatie te hebben, dan respecteert Back to Basic deze keuze.


Werkvormen en materiaal

Het is voor coaches mogelijk om aan de slag te gaan met werkvormen en materialen. Hiervoor hanteren wij de volgende voorwaarden: 
 • De werkvormen en oefeningen vinden buiten plaats. 
 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar en volgen de overige richtlijnen van het RIVM.
 • De coach kan met maximaal twee personen uit hetzelfde huishouden op locatie afspreken. 
 • Bij het gebruik van materiaal dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen. Dit geldt voor alle materialen. Van winkelwagentjes tot touwen.
 • Alle gebruikte materialen moeten vooraf en achteraf worden gedesinfecteerd.
 • Was tijdens het bezoek op locatie regelmatig de handen, gebruik desinfectiegel, of draag handschoenen. 


Bijeenkomsten

Bijeenkomsten in groepen gaan enkel en alleen door op afstand, tenzij het gaat om twee personen uit eenzelfde huishouden.Er zijn nog geen reacties.
Laat een reactie achter