Project, Gewoon Doen van start. Ervaringsleren voor ambulant begeleiders.

9 oktober 2019 om 06:59

In september is de pilot Gewoon Doen van start gegaan. Een samenwerking tussen Back to Basic en Combinatie Jeugdzorg. In deze pilot werken medewerkers van beide partijen samen in een gezinsgerichte behandeling.

Soms is het beter dat een kind/jongere even ergens anders gaat wonen, omdat het voor iedereen thuis toch wel erg lastig is geworden. Of omdat er thuis op dat moment niet voldoende veiligheid geboden kan worden. De behandelgroep van de Combinatie biedt onderdak voor kinderen van 6 tot 18 jaar en is gespecialiseerd in gedrags- en ontwikkelingsproblemen, in combinatie met complexe gezins- en opvoedingsproblemen. 
De behandelgroep besteed steeds meer aandacht aan het hele gezin. Het doel van de meer gezinsgerichte behandeling is dat het kind thuis kan blijven wonen, of eerder terug naar huis kan.

De pilot met Back to Basic is onderdeel van deze behandeling. Door ervaringsgericht leren methodisch binnen de behandeltrajecten toe te passen, komen gezinnen sneller tot de kern van de problematiek. Met elkaar creëren we inzichten waardoor gerichter stappen kunnen worden gezet naar verandering. De pilot bestaat uit zes gezinnen die twee middagen op het terrein van de behandelgroep komen. De coach van Back to Basic gaat samen met de ambulant begeleider of een jeugdzorgwerker van de Combinatie en het gezin aan de slag. Jongeren en ouders hoeven het niet te zeggen maar laten het zien. Patronen worden snel duidelijk en er ontstaat herkenning. Dit biedt voor de ambulant begeleider en de jeugdzorgwerker aanknopingspunten voor het vervolg van de behandeling.

De pilot loopt tot en met december 2019. Wil je meer weten over deze pilot of de ervaringen die zijn opgedaan? Neem contact op door een email te sturen naar info@btobasic.nl.

Er zijn nog geen reacties.
Laat een reactie achter