De coach aan het woord: Waarom het zo belangrijk is dat ouders meedoen tijdens een leer- en ervaringstraject van Back to Basic.

11 februari 2020 om 09:52

Hij gaat niet meer naar school. We hebben altijd ruzie. Hij luistert niet. Mijn kind moet iets. Mij lukt het niet meer. Ik heb hulp nodig!

Het kind is vaak de eerste aanleiding om in contact tekomen met Back to Basic. Er is onrust bij het kind en dit heeft effect op ouders en het gezin. Binnen alle trajecten van Back to Basic hebben ouders een actieve rol. Juist door hun inzet halen we betere resultaten. We spreken met Afke over de rol van ouders tijdens een leer- en ervaringstraject van Back to Basic. Waarom is het zo belangrijk om mee te doen? Wat levert het de ouders op, niet alleen thuis maar ook op het werk of in hun relatie?Ouders doen mee!
Het is niet dat ouders de zorg willen uitbesteden, nee in tegendeel. Ouders zijn betrokken. Het besef is er dat Back to Basic een tijdelijke situatie is. Ouders willen ondersteund worden, ze willen leren. Zolang er sprake is van een gezinssysteem kun je eigenlijk bijna niet om de ouders heen. Daarom is het zo belangrijk dat ouders mee doen. Dat maakt het duurzaam. Alle trajecten van Back to Basic zijn gericht op een actieve rol van ouders/opvoeders. Tijdens de jongerentrajecten zijn er bijvoorbeeld ouder-workshops en is er een meerdaagse ouder-kind bijeenkomst. 

Iedereen heeft een plek.
In de basishouding van Back to Basic stralen we uit dat we het samen doen. Iedereen krijgt zijn plek. Ouders hebben nadrukkelijk een plek, kinderen hebben een plek en de hulpverlener heeft een plek. De plek is erg belangrijk. Soms zie je bijvoorbeeld dat het kind een plek in neemt waar het de regie heeft. Deze regie kan bepalend zijn voor de gemoedstoestand van andere gezinsleden. Door het kind op een andere plek te zetten waar hij/zij het beste staat ontstaat er ruimte. Deze ruimte biedt vervolgens kansen voor ouders om de regie te herpakken. De balans wordt hersteld en er is weer rust. 

Het hebben van een plek is niet zo simpel als….’Jij hoort daar en ik sta hier’. Het hebben, of innemen van een plek ligt heel fijngevoelig. Als je hiermee aan de slag gaat kan het dan ook enorme impact hebben. Je moet dit doen, je moet dit inoefenen en je moet dit bovenal echt zelf ervaren. Bij Back to Basic is hier alle tijd en ruimte voor. 

“Of er een volgorde is met wie ik eerst aan de slag ga? Nee! Het is eigenlijk wie het eerst durft. Wie durft het als eerste anders te doen? Soms is dat het kind, soms is dat de ouder. Degene die het eerst durft ga ik ondersteunen. Vaak ontstaat er weerstand bij de ander als jij het anders doet en die gaan we samen opvangen”. Het proces is nu in volle gang!

Vader realiseerde zich dat de vragen die zijn zoon werden gesteld, nooit aan hem zijn gesteld.

“Een mooi voorbeeld van de rol van ouders tijdens een traject van Back to Basic vind ik van een vader en zoon. Wederom was het kind de aanleiding. Zoon stopte met school, hij luisterde niet en ouders wisten zich geen raad meer. Er was autisme gediagnosticeerd. We hebben met de zoon intensief gewerkt met de vragen: Wat betekent autisme voor jou? Welke invloed heeft het op jouw leven? Wat heb je nodig? Dit vond plaats tijdens een jongerentraject. 

Tijdens het jongerentraject zijn er dus ook die eerder benoemde ouder-workshops waarbij we nadrukkelijk met ouders aan de slag gaan. Tijdens de workshop kwam ter sprake dat bij vader niet veel eerder ook autisme was gediagnosticeerd. Het grote verschil was alleen dat vader met deze diagnose naar huis werd gestuurd, zonder er verder iets mee te doen. Hij realiseerde zich dat de vragen die zijn zoon werden gesteld, nooit aan hem zijn gesteld. En dat de thema’s waar zijn zoon aan werkte, ook op hem van toepassing waren. De workshops waren voor vader (en moeder) dan ook een zegen. Vader herkende het beeld dat van zijn zoon naar voren kwam bij zichzelf. Dit stimuleerde hem om zelf ook aan de slag te gaan met nieuw gedrag en met het onderzoeken van zijn overtuigingen.

Mijn advies is om als ouder mee te doen. Elke ouder kan nieuwe ontdekkingen doen. Nieuwe talenten ontdekken, nieuwe handvatten krijgen of nieuwe inzichten op doen. Je gereedschapskist voor opvoeden en samenwerken met je kind wordt uitgebreid. In de gehele breedte. Het gaat je iets opleveren in je gezin maar zeer waarschijnlijk ook in je relatie, werk of je eigen gezin van herkomst”.

Er zijn nog geen reacties.
Laat een reactie achter