De coach aan het woord: "Je kunt wel eindeloos over problemen en oplossingen blijven praten maar op een gegeven moment moet je gewoon doen!"

15 juli 2019 om 09:52

De behandelvorm PMT

Problematieken uiten zich vaak lichamelijk, denk aan stress, verkramping van het lichaam, klamme handen, of een hoge ademhaling. Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. De psychomotorisch therapeut richt zich op de problematiek zoals die naar voren komt in bewegingsgedrag, dus lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving. De therapie kan zowel individueel als in een groep - systemisch - worden ingezet. Sinds 1995 wordt PMT erkent als beroep in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Jasper van der Bijl is coach bij Back to Basic en psychomotorisch therapeut. Hij vertelt over zijn visie op psychomotorische therapie (PMT) en waarom dit een essentieel tak in de geestelijke gezondheidszorg is. Daarnaast deelt hij een mooie succeservaring door de toepassing van PMT binnen Back to Basic.

De valkuil is het alsmaar praten over het probleem

Voor mij is PMT een essentiële tak in de geestelijke gezondheid zorg die onvoldoende aandacht krijgt. Veel hulpverleningsprogramma’s die tegenwoordig worden aangeboden zijn heel ‘talig’ en leggen nadruk op denken en gedachtes, terwijl bijna alle problematieken zich lichamelijk uiten. In mijn beleving kun je deze dan ook het best aanpakken of oplossen door lichaamsgericht te werken. Neem bijvoorbeeld mensen met een trauma. Je hoort vaak dat er lichamelijke spanning is, niet meer kunnen ontspannen, altijd waakzaam, bevriezen en vast blijven zitten in deze bevriezing. De valkuil zit vaak in het alsmaar analyseren van de klachten en de oorsprong, terwijl ik me veel liever zou focussen op de lichamelijke gewaarwording en de ontlading daarvan. Alleen door iets anders te doen kun je iets anders leren. 

Ik kan voelen maar wat betekent het?

Als PMT-er werk ik veel aan de bewustwording van het lichaam. Wat voel je nu? Tijdens de jongeren trajecten of gezinstrajecten van Back to Basic zie ik dat het gevoel er echt wel is. Ik merk alleen dat veel mensen het nog moeilijk vinden om dit gevoel een betekenis te geven. Wat voel je nu echt? Ben ik boos, bang of juist verdrietig? Tijdens de lichaamsgericht activiteiten kunnen we de bewustwording heel goed oefenen. Doe maar eens een blinddoek om bij iemand tijdens een hoogte parcours en vraag diegene wat hij/zij voelt. Zweet handen, spanning in de schouders, onzeker, ademhaling gaat omhoog etc. Van hieruit kunnen we ons focussen op wat we echt voelen en wat dit betekent.

Alleen door iets anders te doen kun je iets anders leren

Daarnaast zijn er de ervaringsgerichte werkvormen. Deze werkvormen zijn meer naar buiten gericht en gaan over doen. Onlangs was ik met een gezin op pad. Zij communiceerden niet met elkaar en vroegen elkaar nooit iets. Vooraf aan een klimoefening heb ik alle klimgordels op een hoop midden in de cirkel gelegd. Mijn uitleg was dat ze allemaal een klimgordel moesten aantrekken. Dit werd direct chaos. Het was ieder voor zich en iedereen deed maar wat. Uiteindelijk gebruik ik deze ervaring om het probleem binnen dit gezin bloot te leggen en bespreekbaar te maken. Het gaat hierbij over herkenning. Vervolgens krijgen ze in een nieuwe situatie de kans om het anders te doen. Alleen door iets anders te doen kun je iets anders leren.

Vliegeren

Het afgelopen jaar heb ik een mooi succes behaald met een jongere door de toepassing van PMT en de activiteit vliegeren. Deze jongere was al bij ons in beeld tijdens een gezinstraject waarbij hij heel veel moeite had om zijn gevoelens te uiten en om überhaupt te herkennen wat er in hem omging. Dit leverde veel weerstand en frustratie op met name in de communicatie en het samenleven in het gezin. We hebben één op één veel geoefend met verschillende werkvormen. De jongere was gebaat bij duidelijke taal, veel herhalen en herkenbare metaforen. Om te werken aan de bewustwording van het lichaam hebben we samen zelf een systeem bedacht. De jongere is een autofanaat en kwam met een versnellingsbak als metafoor voor zijn gemoedstoestand. Versnelling één is weinig energie of stoppen en versnelling vijf is vol gas en op de limiet. Deze jongen leefde voornamelijk in versnelling één of vijf. Tijdens het vliegeren werd dit mooi duidelijk. In versnelling één was er niet zoveel aan en in versnelling vijf lag de vlieger constant op de grond. De vlieger stond voor druk, weerstand en controle. Deze metafoor werd onwijs goed opgepikt en we hebben uren samen gevliegerd. Hij heeft hier ontdekt welke versnellingen er zijn en wat er gebeurt als hij in deze versnelling zit. Daarnaast kon hij beter onder woorden brengen wat er in hem omging. Het was uiteindelijk de derde versnelling waarin hij het beste vliegerde. “De derde versnelling is lekker relaxt maar je moet wel opletten.”

Back to Basic opleidingen

Back to Basic start binnenkort met een speciale opleidingstak. Na ruim 12 jaar op eigen wijze werkzaam te zijn in jeugdzorgland is het tijd om kennis te delen. Momenteel verzorgen wij al trainingen voor zorgprofessionals rondom het thema ervaringsleren. In de tweede helft van 2019 zullen wij dit uitbreiden met diverse trainingen en workshops gericht op geweldlooscommuniceren, systeemgericht werken en PMT. 

Er zijn nog geen reacties.
Laat een reactie achter