Back to Basic stapt in zorgcombinatie All4Care, West Brabant.

9 oktober 2019 om 06:23

Per 1 juli 2019 is Back to Basic onderdeel van de zorgcombinatie All4Care in de regio West Brabant. All4care is een samenwerking tussen jonge vernieuwende zorgaanbieders. Met deze zorgcombinatie wordt een breed pallet van diensten en zorgtrajecten vanuit één loket aangeboden voor jongeren en gezinnen met hoogcomplexe zorgvragen.

Back to Basic staat voor Samen-Werkt, vanuit onze visie zien wij dat als kernwaarde. De keuze voor de samenwerking is heel logisch en natuurlijk. Op onze eigen wijze zijn wij vernieuwend en staan wij naast onze jongeren en gezinnen. Wij werken vanuit de mens achter de zorgvraag en gaan gezamenlijk op zoek naar de juiste aanpak en mogelijkheden. 

Wij geloven dat we met Back to Basic een significante bijdrage leveren binnen deze combinatie. Met name het ervaringsgerichte leren waarbij we met groepen aan de slag gaan past bij het unieke karakter van All4Care. 

“De dienstverleners binnen All4Care bieden hoogwaardige, kwalitatieve zorg die kleinschalig is opgezet en zeer toegankelijk is voor cliënten,” zegt Michel Driessen, oprichter van All4Care en directeur van hoofdaannemer Conaction.  “Doordat onze bandbreedte groter wordt, kunnen we nog sneller passende zorg aanbieden. Bovendien hebben we zo meer slagkracht om in te spelen op schommelingen in het zorglandschap. Als andere partijen niet langer de juiste zorg kunnen bieden, is het voor cliënten prettig dat All4Care dat wel kan,” aldus Driessen, wijzend op het feit dat de continuïteit van zorgaanbod in West-Brabant soms onder druk staat.
Kijk voor meer informatie over de zorgcombinatie All4Care op www.all4care.info

Er zijn nog geen reacties.
Laat een reactie achter