Back to Basic Opleidingen

26 juli 2019 om 13:43

Ruim 12 jaar aan kennis en ervaring.

Ruim 12 jaar geleden vertrok een groep van 6 jongeren vanuit Eindhoven naar Zuid Frankrijk voor het aller eerste jongerentraject van Back to Basic. Het traject stond onder begeleiding van 5 coaches; een politieagent, een gymleraar, een jongerenwerker, een verpleegkundige en een stagiaire. 

Back to Basic is ontstaan door de samenkomst van professionals - uit verschillende werkgebieden en met verschillende expertises - die hun werk op een andere manier willen doen. 

De passie en drive om op geheel eigenwijze met mensen aan het werk te gaan gaat als rode draad door de tijdlijn van Back to Basic. Door de uitbreiding van het team met professionals uit verschillende werkgebieden - en natuurlijk de steeds veranderende maatschappij- blijven de programma's van Back to Basic zich door ontwikkelen. Altijd vanuit het oogpunt om de eigen identiteit te behouden!

Opleidingen

De afgelopen jaren is er veel kennis en ervaring opgedaan binnen Back to Basic. Er is ook meer behoefte om deze kennis en ervaring te delen, zowel binnen de zorgsector als daarbuiten. Back to Basic gaat daarom de komende periode een opleidingstak ontwikkelen. Naast de jongerentrajecten en gezinstrajecten kun je dus binnenkort ook opleidingen, trainingen en workshops volgen bij Back to Basic. Zowel het aanbod als de beoogde doelgroep zal zeer divers zijn. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Ouderworkshops
Op het moment verzorgen wij al workshops voor ouders en verzorgers van jongeren die deelnemen aan één van onze trajecten. Tijdens deze workshops geven wij hen tools om bijvoorbeeld beter te leren communiceren met zoon of dochter, om contact te maken of elkaar beter te leren begrijpen. Dit soort workshops gaan wij beschikbaar maken voor alle ouders en verzorgers, ook als ze niet deelnemen aan een traject voor Back to Basic. 

Trainingen aan zorgprofessionals; activiteiten als middel
Coaches van Back to Basic hebben een training ontwikkeld voor zorgprofessionals rondom de thema's ervaringsleren, geweldlooscommuniceren en systeemgericht werken. De training is bedoeld voor iedere zorgwerker die contact heeft met jongeren en/of ouders. Tijdens deze training leren professionals praktische werkvormen, hoe te coachen binnen deze werkvormen maar ook om anders te kijken naar hun eigen werk. 

Vrouwentraining
De vrouwentraining is - zoals de titel doet vermoeden - speciaal ontwikkeld voor vrouwen.  Alsmaar geven, zorgen voor je gezin en jezelf wegcijferen. Zomaar enkele voorbeelden die veel worden genoemd als het gaat over de rol van de vrouw en met name de rol van de moeder. In het samen komen met andere vrouwen wordt steun ervaren, over en weer ervaringen delen en elkaar inspireren helpt hierbij. Tijdens de training wordt aandacht besteed om meer rust te vinden en zo contact te maken met jezelf en hier meer gehoor aan te geven. Bij moeilijkheden en problemen zoeken we naar oplossingen en steun in onze relaties die we zijn aangegaan. Hoe fijn het ook is, er is altijd een element dat alleen gevonden kan worden bij mensen van hetzelfde geslacht. Voor vrouwen is dat bij andere vrouwen. 
 
Systeemgericht werken en opstellingen
Een onderdeel van de werkwijze van Back to Basic is systeemgericht werken. Door naar het systeem te kijken vinden we soms antwoorden of oplossingen voor lastige vraagstukken waar we anders niet bij komen. Met het systeem wordt vaak de familie bedoeld maar dit kan ook een organisatie zijn of een andere samenstelling van mensen zijn waar jij mee verbonden bent. Momenteel organiseert Back to Basic opstelling avonden voor ouders van jongeren die deelnemen aan een traject van Back to Basic. In de toekomst zal Back to Basic op vaste avonden de deuren openen waarop ieder die wil een vraag ik kan brengen.

PMT
Psychomotorische therapie vindt zijn oorsprong in het bewegingsonderwijs en vindt daarom vaak plaats in de gymzaal. PMT coaches binnen Back to Basic zijn bezig een training te ontwikkelen voor professionals over de toepassing van PMT in hun dagdagelijkse werk. Hoe ga je om met lichaamsbewustwording, lichaamsbelevingen en hoe speel jij hier als coach op in? Lees meer hierover in dit artikel.

Er zijn nog geen reacties.
Laat een reactie achter