Missie, visie en kernwaarden

Visie

Wij zijn onderscheidend in onze leer- en ervaringsprogramma’s voor jongeren, ouders en professionals. Waarbij vanuit oprecht contact en tijd een uniek proces ontstaat om terug te gaan naar de basis. Dit draagt bij aan het voorkomen van uitval en zet aan tot een positieve groei & ontwikkeling.

Missie

Leren door te doen: We zetten jongeren, ouders en professionals in beweging!

KernwaardenOns streven

Wij streven ernaar om specialist te zijn in leer- en ervaringstrajecten voor jongeren, ouders & professionals binnen de jeugdhulpverlening in een landelijk dekkend netwerk.

Een plek met kansen voor diverse doelgroepen

We hebben ons als doel gesteld om de komende 30 jaar, drie centra in te richten in Nederland waar onze expertises nog beter tot hun recht kunnen komen. Deze drie expertisecentra brengen mensen bij elkaar en bieden kansen om te leren, te ontdekken, te ontmoeten, te groeien en eventueel te leven.