Visie, missie en kernwaarden

Visie

Wij zijn onderscheidend in onze leer- en ervaringsprogramma’s voor jongeren, ouders en professionals. Waarbij vanuit oprecht contact en tijd een uniek proces ontstaat om terug te gaan naar de basis. Dit draagt bij aan het voorkomen van uitval en zet aan tot een positieve groei & ontwikkeling.

Missie

Leren door te doen: We zetten jongeren, ouders en professionals in beweging!

Kernwaarden

Onze kernwaarden vind je door de hele organisatie terug. Zoals wij onderling met elkaar om gaan, zo zullen we ook met jou om gaan. Gelijkwaardigheid en oprecht contact vinden wij van essentieel belang.