Missie en visie

Missie

Back to Basic stelt zich tot doel jongeren en hun omgeving (thuis, school/werk en vrije tijd) vooruit te helpen. Het samen anders, beter doen. De wereld verandert sneller dan ooit tevoren. Dit vraagt om een nieuwe kijk op menselijke groei en ontwikkeling. We hebben nieuwe ideeën nodig over talent, intelligentie en creativiteit. Kortom, we hebben het Element nodig. Het Element is het punt waar natuurlijk talent en persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als mensen in hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf.

Volg je hart en ga je compassie achterna. Ontdek of her-ontdek je talenten en ervaar hoe je hier maximaal en effectief gebruik van kunt maken.

Op deze manier willen we werken aan een effectievere manier van opvoeden en begeleiden. Naast het ervarend leren en stellen van haalbare doelen, kijken en werken we samen aan nieuwe vormen. Voor de één betekent dat dat hij of zij toch thuis kan blijven wonen. Voor de ander is dat de weg naar zelfstandigheid. Bij beide trajecten kan Back to Basic een helpende hand bieden.

Visie
Uit cijfers blijkt dat 20% van de jongeren in Nederland als probleemjongere aangemerkt wordt. Daarvan kampt 8% met ernstige psychische problemen. In de regio Brabant Zuid-Oost wonen ongeveer 54000 jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar. Dat betekent dat 10800 jongeren alleen al in Brabant Zuid-Oost dreigen te ontsporen.

Steeds meer ouders hebben problemen om hun kroost in het gareel te houden. Er wordt steeds vaker en steeds meer bij Bureau Jeugdzorg aangeklopt voor hulp. Ook op scholen wordt in toenemende mate geconstateerd dat jongeren 'vastlopen'. Er is ook gebleken dat veel (nieuwe) jongeren die in een instelling wonen, met name bij aanvang, moeite hebben met de basisnormen en waarden die er zijn binnen een instelling en onze maatschappij.

Tijd, personeel en middelen binnen een opvang, de school, het werk en/of het gezin zijn er niet altijd om hier echt goed aandacht aan te besteden. Deze basis is echter wel erg belangrijk voor de verdere ontwikkeling van jongeren. Wij denken dat de hulp voor deze jongeren beter kan. Daarom investeren wij aan de "voorkant" dus aan de "basis". Met een goede mix van diverse hulpverleners aan een tafel samen met de jongere. Wij gaan ook uit van het principe "niet praten, maar doen". De jongeren worden bij ons afgerekend op wat ze laten zien, niet op wat ze zeggen. Wij bieden een programma waarin alle aandacht wordt besteed aan de basisnormen. Gedurende de "reis" van de jongeren zal gewerkt worden aan deze normen en waarden als basis voor de rest van hun leven.

Letterlijk met een rugzak op de rug, gaan de jongeren op pad. "Overbodige" bagage wordt eruit gehaald. Noodzakelijke bagage wordt meegegeven. In een gedegen opgebouwd programma zal de rugzak van de jongeren gevuld gaan worden met zaken die hun verder helpen. Middels het nemen van letterlijke en figuurlijke hindernissen worden grenzen verlegd. Middels, soms confronterende, instructies maken we de jongeren wijzer.