Methodieken

Bij Back to basic werken we op basis van de volgende methodieken;

Ervaringsleren; leren door te doen! 

Samen gaan we aan de slag met ervaringsleren. Het onmiddellijk praktisch onderzoeken van een ervaring maakt dat je zinvol en effectief leert. Wat gebeurt er nu? Welke gevolgen heeft dit? Hoe kun je het een volgende keer anders doen? 

Verbindende communicatie; geweldloos communiceren.

Waar gaat het nu eigenlijk echt over? Verbindend communiceren helpt onszelf en elkaar beter te begrijpen. Het is een manier van waarnemen en voelen, zonder oordeel. "Wat voel ik en waar heb ik behoefte aan?" zijn vragen die hierbij centraal staan. Om zo werkelijk contact te maken met de ander en met jezelf.


Systeemgericht werken; functioneren in je omgeving.

Jij staat nooit los van anderen. Je gezin, familie, school, vrienden… heel je omgeving speelt een rol. Systeemgericht werken helpt je patronen te herkennen. Door anderen te betrekken, ontstaat meer contact en begrip. Je leert op een nieuwe manier met elkaar om te gaan. Je ondersteunt elkaar in een doorgaande positieve ontwikkeling. 

LSCI, Life space crisis intervention.

LSCI (life space crisis intervention) is een therapeutische, verbale interventie methode om crisissituaties om te buigen tot leermomenten. Aan de hand van een geprotocolleerd gesprek wordt direct ingespeeld op de situatie. Doel van LSCI is het gedrag van jongeren te veranderen, het zelfwaarde gevoel te verhogen,angst te reduceren en het begrip en inzicht in eigen en andermans gedrag te verhogen.De methodiek is gebaseerd op inzichten uit de psycho-analyse, de conflicttheorie, de cognitieve, de gedrags-, de sociale leer- en ontwikkelingstheorieën. In Amerika wordt LSCI al langer toegepast. In 2007 zijn de eerste trainingen in Nederland gegeven.