Klachtenregeling

Heb je een klacht?

Heb je een klacht voor Back to Basic? Laat het ons dan weten! Op die manier kunnen we ons werk (blijven) verbeteren. We proberen ons werk natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Bespreek dat zo snel mogelijk met de coach waar je mee samen werkt. Vaak is dat de eenvoudigste manier om een probleem op te lossen. Als je dat niet wilt of je klacht is na dit gesprek nog niet verholpen, kun je hieronder lezen welke vervolgstappen mogelijk zijn.

Maar eerst nog wat informatie over de rechten die je hebt als je bij ons deelneemt en hoe we hiermee omgaan. Als cliënt van Back to Basic heb je verschillende rechten. Bijvoorbeeld het recht op privacy en het recht om je gegevens (dossier) in te zien. 

Privacy

Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van jullie gezin vastleggen in een digitaal dossier. Ook het verloop en de evaluatie van de hulpverlening beschrijven en bewaren we in dit digitale dossier. We leggen niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk.

Back to basic gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jullie gegevens. We gebruiken hiervoor een privacyreglement, gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens en de Jeugdwet. Hierin staat beschreven:
  • Welke gegevens in jullie dossier staan.
  • Wie toegang tot het dossier heeft.
  • Hoe de geheimhouding is geregeld.
  • Jullie rechten over het dossier.
  • Hoe jullie gegevens worden beveiligd.
  • Aan wie jullie gegevens worden verstrekt.
  • De afspraken over het bewaren en vernietigen van dossiergegevens.
Heb je vragen over het dossier of over de privacyregels, neem dan contact op met je coach.

Als je niet tevreden bent

Back to Basic vindt het belangrijk dat je tevreden bent over de hulp en de zorg die wij bieden. Zorgvuldigheid staat hoog in ons vaandel. Toch kunnen er fouten worden gemaakt of dingen gebeuren waarmee je het niet eens bent. Het kan zijn dat een medewerker of coach een afspraak niet nakomt, of dat je het niet eens bent met een uitgebracht advies. Dan is het mogelijk een klacht in te dienen. We vinden het belangrijk dat je dat ook doet. Je klacht is aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan zodat bepaalde zaken opnieuw bekeken of bijgesteld kunnen worden. Ons doel is jou en je klacht serieus te nemen. Je klacht kan bijdragen aan verbetering van de hulp en zorg.

Wie kan een klacht indienen?

Kinderen en jongeren kunnen een klacht indienen. Ouders/ opvoeders en pleegouders kunnen een klacht indienen. Maar je kunt ook een vertrouwenspersoon vragen namens jou een klacht in te dienen.

Wanneer en hoe dien je een klacht in?
Zoals gezegd vinden we het belangrijk dat je eerst probeert om er samen met je coach uit te komen. Als je dat niet wilt of het lukt niet er samen uit te komen, dan kunt je ook contact opnemen met de directie of gedragswetenschapper van Back to basic. Als je dat niet wilt of het lukt niet samen met hen het probleem op te lossen, dan kun je een klacht indienen bij het Klachtenprotaal zorg. Back to Basic staat onder de naam Leev Basic BV geregistreerd bij het klachtenportaal zorg.

Neem dan de volgende stappen: 
  • Bespreek de onvrede of klacht eerst met de coach of medewerker.
  • Kom je er samen niet uit? Dan kan zowel jij als cliënt als Back to Basic contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.
  • Ook kun je kiezen om op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen.

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

Houdt iets je emotioneel bezig door de begeleiding die je bij ons krijgt? Heb je bijvoorbeeld vragen of problemem over de geboden hulpverlening en wil je hierover praten met iemand van buiten Back to Basic? Dan kun je een onafhankelijke vertrouwenspersoon inschakelen. Dit loopt via het landelijke Advies- en Klachtenbureau: Jeugdstem. Jeugdstem is te bereiken via:

Telefoon: 088 – 555 1000
E-mail: info@akj.nl
Chatten via de website www.akj.nl

Tevredenheidsonderzoek

We vragen regelmatig aan ouders en jongeren wat zij vinden van onze ondersteuning en hulpverlening, onder andere bij tussentijdse evaluaties en cliënttevredenheidsonderzoeken. Op deze manier kunnen we onze hulp en alles wat daarmee samenhangt, waar nodig, aanpassen en verbeteren.