Instellingen

Back to basic werkt veel samen met andere instellingen

Sinds de start van back to basic is er een intensief samenwerkingsverband opgebouwd met diverse zorginstellingen. Dit samenwerkingsverband breidt zich steeds verder uit. Zorginstellingen, scholen, overheden en back to basic weten elkaar te vinden.

Bij verschillende instellingen wordt back to basic succesvol ingezet ter voorkoming of verkorting van uithuisplaatsing. Bij andere instellingen om jongeren en  ouders een 'boost' te geven in hun leerproces. Maar ook voor gezinnen uit de wijk of voor groepen jongeren die rondhangen in de buurt.

Wil je back to basic inzetten binnen jullie instelling, school, gemeente of provincie neem dan contact op. In een persoonlijk gesprek bespreken we de mogelijkheden hoe in jullie organisatie back to basic het beste ingezet kan worden.

Een voorbeeld van hetgeen back to basic kan betekenen in bijvoorbeeld een dagprogramma, is hier een leuke filmpje te vinden.

Jeugdzorg-instellingen

Bij verschillende instellingen wordt back to basic succesvol ingezet ter voorkoming of verkorting van residentieel verblijf. Bij andere instellingen om jongeren en  ouders een 'boost' te geven in hun leerproces.

Er is veel beweging binnen de jeugdzorg. Er wordt gevraagd naar betaalbare, effectieve en liefst kortdurende hulp. Men wil maatwerk, trajectzorg en felxibiliteit. Back to basic speelt hier op in. De trajecten die back to basic aanbiedt passen binnen die beweging. Graag gaan we met je in gesprek en overleggen we wat de beste zorg is voor jongeren binnen jullie organisatie.

Onderwijs

Back to basic biedt programma's aan voor zowel het basis-onderwijs, het voortgezet (speciaal) onderwijs en ook het beroepsonderwijs. Deze programma's zijn steeds opgebouwd rond de thema's communicatie en (zelf)vertrouwen.

Basis onderwijs
Binnen het basis-onderwijs kunnen we één of meerdaagse programma's bieden. Ervarend-leren gebruiken we als beproefd middel om invulling te geven aan de thema's zelfvertouwen en communicatie. We gaan actief aan de slag in het bos, de gymzaal of speelplaats. Leren in een andere setting dan het klaslokaal. Verschillende sport- en spelvomen worden ingezet. Maar ook een mini-survival baan kan gebruikt worden. Samen met jullie docenten bekijken we wat er speelt in de klas of in het docenten team. We stellen samen haalbare doelen en bieden hierop maatwerk aan.

Voortgezet onderwijs
Ook binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs bieden we diverse leer- en ervarings programma's. In toenemende mate is sprake van uitval van leerlingen, toenemend ziekteverzuim, agressie en concentratieverlies. Back to basic biedt programma's aan onder de titel; 'survival op school'. Daarmee pakken we deze problematiek aan. Activeren en motiveren, verhogen van de spanningsboog, verbeteren van communciatie tussen docenten en leerlingen. Maar ook in de klas tussen leerlingen zelf. Indien nodig ook tussen de docenten onderling.

Vooruitkijkend naar het nieuwe schooljaar biedt back to basic ook effectieve en betaalbare intro-programma's. Elkaar leren kennen, een goede start maken voor het nieuwe schooljaar met leerlingen en docenten samen. Volgens de methodiek van het ervarend leren en geweldloos communiceren. Dit bevordert leerprestaties, onderling contact en de veiligheid en gezondheid op school.

Beroepsonderwijs
Persoonlijke eigenschappen herkennen en ontwikkelen en deze koppelen aan beroepsvaardigheden. Dat is wat back to basic kan betekenen voor het beroepsonderwijs. Kortdurende of langdurige training van studenten en docenten. Op een geheel andere wijze in een andere omgeving leren en ervaren. Back to basic geeft op deze manier het leren een wending waardoor leren en doceren effectiever wordt. We raken de kern en maken een grote stap in de richting van beroepscompetenties. Studenten en docenten komen zo op een hoger plan te staan. Zo gaan de studenten zelfverzekerd de arbeidsmarkt op en wordt zo de kans op een succesvolle carrière wordt vergroot.

Ook hier geldt steeds; maatwerk van het programma gekoppelt aan dat wat speelt bij jullie op school.

Gemeente - in de wijk

Back to basic biedt programma's waarmee u in uw gemeente de wijk leefbaarder maakt. Daarbij kunt u denken aan het werken met een programma voor jongeren op een hangplek. Maar ook met gezinnen in de wijk of bezoekers van het buurthuis. De programma's gaan steeds over communciatieverbetering. "begrijp ik jou, begrijp jij mij?"
Back to basic hanteert daarbij het principe van het ervarend-leren. Het op een actieve en sportieve manier samen anders beter doen. "Leren door te doen" hierin biedt back to basic maatwerk.

U geeft als gemeente aan waar jullie behoefte aan hebben. Wij verzorgen in goed overleg met jullie het betreffende programma. De vorm waarin dat gaat kan variëren van een sport- en speldag tot een survival tocht. Maar ook een langdurig traject voor een gezin of een groep, bestaat tot de mogelijkheden.

BSO's

Voor BSO's biedt back to basic programma's waarmee u het aanbod van sport, spel en begeleiding kunt uitbreiden. Spelenderwijs ontdekken dat je meer kunt dan je denkt. Uitbouwen van je zelfvertrouwen. Daar draait het hier om.

Back to basic verzorgt in goed overleg een gedegen programma. Dit kan variëren van een dag tot meerdere dagen. Met sport- en spelvormen. Maar ook meer uitdagend met b.v. een mini-survivalbaan of tokkelbaan. Het principe van ervarend-leren staat daarbij centraal. Leren door te doen samen met leeftijdgenoten.

PGB-bureau's

PGB-bureau's of organisaties die voor hun clienten eens wat anders willen, kan back to basic het nodige betekenen. Wij kunnen een traject maar ook een weekend, een dag of zelfs een vakantie voor uw clienten organiseren. Jongeren die uitgekeken zijn, meer ondersteuning vragen of een keer flink actief aan de slag willen, kunnen we een passend programma bieden.

Centrum voor jeugd en gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind.

Je kunt voor informatie, hulp, advies en ondersteuning terecht bij het CJG vindt hier een CJG bij jou in de buurt.

Meer weten over onze samenwerkingen of over een specifieke instelling? Neem contact met ons op via het contactformulier, per e-mail of telefonisch op 085 - 06 404 28. Je mag dit natuurlijk ook altijd anoniem doen.