Aanmeldformulier traject Back to Basic

Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een vrijblijvend intakegesprek, of kennismakingsgesprek. Tijdens het persoonlijke gesprek onderzoeken we gezamenlijk waarin wij de jongere en/of het gehele gezinssysteem het beste kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt er gekeken op welke manier het zorgtraject gefinancierd kan worden.