Aanmeldformulier ouder-workshops

Ben je een ouder of verzorger van een jongere die deelneemt aan een jongerentraject? Of neem je met je gezin deel aan een gezinstraject? Meld je aan voor onze ouder-workshops door onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De workshops vinden plaats op onze kantoren in Roden en Liessel. 

Wil je meerdere keren willen deelnemen aan de workshops? Dit is geen probleem. De workshops verschillen steeds op details dus het blijft interessant en leerzaam om meerdere keren aan te sluiten. 

De workshops in het kort:
Workshop 1: Systemisch Werken of ook wel; 'Je gezin... van herkomst'.
In deze workshop besteden we onder meer aandacht aan de volgende vragen en thema's;
Wat waardeer ik aan mijzelf en mijn partner in het opvoeden? Wat heb jij mee genomen van je ouders in jouw opvoeden nu? We laten jullie ervaren wat het effect van positief opvoeden is.

Workshop 2: Verbindende communicatie, 'in contact is alles mogelijk'
In deze workshop nemen we je mee in de methodiek van het geweldloos communiceren. Ook wel verbindende communicatie genoemd. Je krijgt de kans om op een praktische manier deze fijne methodiek onder de knie te krijgen. Je ervaart zelf wat verbindende communciatie je oplevert en hoe deze succesvol in het opvoeden toe te passen.

Workshop 3: Je kind als spiegel
In deze workshop staat de volgende vraag centraal;
"Wat laat je kind zien, wat duidelijk maakt wat jij als ouder hebt te doen of te laten?"
Ook oefenen we met stiltes. De ervaring leert ons dat je zo de kans krijgt op een andere manier tot nieuwe inzichten te komen.