Programma Congres

Minder praten, meer doen! Ervarend leren in de jeugdzorg
Donderdag 15 september


Wil jij graag leren door te doen? Lees hieronder wat deelnemen aan het congres inhoudt. Back to Basic congres

Om 09:00 gaan de poorten van het fort open. Er is een actieve inloop tussen 09:00 en 09:30. Bij de poort krijgt iedereen een rugzakje mee die in het teken staat van ontmoeten en oprecht contact.

Wanneer we allemaal binnen de poorten van het fort verzameld zijn starten we met een groepsdynamische energizer. Iedereen in beweging door verschillende laagdrempelige groepsactiviteiten. Leuk om al ‘in je rugzak’ te stoppen als je werkt met jongeren en gezinnen. Om 09.50 gaan we als groep uiteen en zullen we een plaats zoeken bij de eerste sprekers van deze dag. Er zijn gedurende de dag vier sprekers die alleen twee keer een lezing geven. Daarnaast zijn er vier workshops die allen twee keer gegeven worden. Je gaat als deelnemer dus twee sprekers zien en deelnemen aan twee workshops. Je voorkeur voor welke sprekers en workshops kan je aangeven bij het kopen van de kaartjes.

Sprekers


1 • Masterclass verbinding door bewustwording
Spreker: Leon van der Zanden

In een reis van een uur neemt Leon je interactief mee naar je eigen gevoel.

We kennen Leon van der Zanden als cabaretier, stand-up comedian en Tv-presentator. Leon heeft als artiest geleerd zijn gevoelssysteem aan te wenden om zijn zaal te bespelen. Ook als presentator werkt hij bewust met zijn gevoel en energie om de kijkers thuis te bereiken en te raken. Nu stelt hij dat vermogen ook in dienst van organisaties, voetbalclubs, de (jeugd)zorg en het onderwijs. “De kern van alles is contact en ik merkte bij veel bedrijven juist een gebrek daaraan. Terwijl die verbinding essentieel is in tijden van verandering.” Door een combinatie van theorie en ervaring wordt je je bewust van de werkelijke verbinding. Natuurlijk overgiet Leon zijn masterclass met een flinke saus humor, zodat zelfs de confronterende momenten licht ervaren zullen worden.

Na het bijwonen van deze masterclass zul je meer impact ervaren. Bij jezelf en bij de mensen om je heen. 


2 • Ervaringsleer binnen de jeugdzorg. Minder praten, meer doen!
Sprekers: Per Wijnands  & Jasper van der Bijl 
Jasper en Per zijn beide doorgewinterde ervaringsleer specialisten. Jasper vanuit zijn eigen PMT praktijk en als collega bij Back to Basic. Per als adventure therapeut binnen verschillende jeugdzorginstellingen. Daarnaast ook schrijver van het boek ‘Handboek Adventure therapie met kinderen en jongeren en hun gezinnen’ Ze gebruiken de methode ervaringsleer dagelijks in hun werkprocessen met jeugd en gezinnen. Ze nemen ons mee in de methodiek, vertellen ons hoe je het toepast, hoe dit de therapeutische relatie beïnvloed, wat het doet met de behandelmotivatie en wat het bijdraagt aan het ontwikkelen van zelfredzaamheid. Daarnaast natuurlijk iets over de effectiviteit & waarom dit zo goed past bij jongeren en gezinnen die ‘hulpverleningsmoe’ zijn. Verwacht bij deze sprekers ook dat je zelf gaat ervaren, het is dus niet alleen statisch ontvangen maar ook participeren!

3 • We moeten stoppen met hulpverlenen!
Spreker: Michiel Verzellenberg 
Michiel is als directeur en mede-initiatiefnemer van Back to Basic al 15 jaar actief binnen de jeugdzorg. Daarvoor was hij werkzaam bij politie en defensie en zag hij de ‘andere kant’ van het spectrum. Dit zette hem uiteindelijk aan Back to Basic te starten en dingen ‘echt anders te gaan doen’. Hij spreekt bevlogen over het thema ‘we moeten stoppen met hulpverlenen!’. Hij neemt ons mee in zijn visie op jeugdzorg. Hoe maken we oprecht contact en tijd binnen deze door de overheid gereguleerde setting. Hulpverlening vs autonomie en de afhankelijkheidspositie van de ‘hulpverlener’. Laat je boeien en vooral inspireren zelf ook andere keuzes te kunnen en durven maken voor onze jeugd en de toekomst!

4 • Professional vs Cliënt!
Sprekers: Nader bekend te maken.
De sprekers zijn allen in meer of mindere mate bekend met zowel de binnen als de buitenkant van ons jeugdzorgstelsel. Als cliënt en als hulpverlener. Allemaal met hun eigen verhaal en ervaringen. Deze delen ze met ons in een interactieve sessie. Wat werkt wel en waarom dan? Welke ervaringen nemen ze mee en drukken ze ons als jeugdprofessionals op het hart. Ook vertellen ze wat de afknappers en niet helpende processen binnen het jeugdzorgstelsel zijn. Het opent onze ogen opnieuw onze eigen werkwijze en processen eens goed tegen het licht te houden. Dit vanuit onze kracht ‘het ervaringsleren’. 

Workshops

1 • Kom en ontdek! - Ervaringsleer als verbindende methodiek
Tijdens deze workshop geven we een kijkje in de keuken van onze eigen werkwijze. De unieke mix van theorieën en methodieken waarbij ervaringsleer de rode draad vormt binnen onze werkzaamheden. We nemen je mee in de ervaring en laten je oefenen met werkvormen die je meeneemt in je ‘rugzakje’. De workshop staat onder leiding van onze eigen coaches. Allemaal met hun eigen specialisme binnen de jeugdzorg.  

2 • Je rol als professional binnen het werkveld - interactief, op zoek naar herkenning en erkenning als professional. 

We nemen je mee in onze casuïstiek, wat maken we mee en hoe hebben we gehandeld. We vertellen je over de verschillende problematieken die we over de jaren hebben bediend. Bijzondere verhalen, successen maar ook zeker de moeilijke casussen. Hoe hebben wij dit vanuit onze aanpak nou gedaan? Welke petten hebben we op en vanuit welke (professionele) bril kijken we dan? Welke eigenschappen maken nou dat je als jeugdzorgwerker succesvol bent in je acties en processen. Ook vertellen we je waarom wij het woord ‘coach’ gebruiken, ook al is dat tegenwoordig binnen de jeugdzorg een ‘niet zo populaire term’ Tijdens de workshop is er natuurlijk ruimte voor interactie, wat herken je zelf of hoe heb jij het gedaan. Breng je casus in en deel je ervaringen, wij denken mee! 

De workshop staat onder leiding van onze ervaren coaches.

3 • Talkingstick | Stammen | Circkel-principe | Ceremonie
Tijdens onze bijeenkomsten maken we altijd in meer of mindere mate gebruik van de bovenstaande methodieken / werkvormen. We nemen je tijdens deze workshop mee in de wereld van oude en wijze stammen, belangrijke levenslessen (die we soms zijn vergeten in de hectiek) & de kracht van het cirkel-principe, ceremonies en rituelen. Rond het kampvuur komen sterke verhalen, mooie werkvormen en de achterliggende theorie aan bod. We laten je zien en ervaren wat het is om volgens deze methodieken te werken en wat voor krachtig middel het kan zijn als je met jeugd of gezinnen werkt. Een verbindende manier van dialoog voeren. De workshop staat onder leiding van onze deskundige coaches

4 • Je kind als spiegel - Wat zien we bij de ander van onszelf
Deze workshop is een uit ons ‘reguliere’ aanbod. We hebben de afgelopen jaren al vele professionals zowel on- als offline geïnspireerd met deze workshop. Wat laat je kind zien, wat duidelijk maakt wat jij als ouder hebt te doen of te laten. We nemen je mee in een actieve vorm waarbij je ook leert wat voor inzichten het oplevert voor jezelf (je eigen situatie) en de ander. Hoe kun je deze werkvorm nou ook gaan toepassen bij je jongeren of gezinnen? Wat zijn de do’s en dont’s en de succesvolle kernelementen van deze workshop. Deels ervaren, doen en inspireren voor je eigen werkprocessen. Met als doel te komen tot nieuwe inzichten. Ook nu onder leiding van de ‘reguliere’ workshopleiders en ons eigen coaches

Overig

We willen er vooral een dag van ‘minder praten, meer doen!’ van maken. De wisselmomenten gedurende de dag staan in het teken van ‘ontmoeten en oprecht contact’ We dagen je uit om te ontmoeten en contact te maken. Zo creëren we een mooie mix van mensen, expertises en uitwisselingen gedurende de dag.

Tijdens de lunch willen we dialoogsessie organiseren met verschillende expertises aan tafel die allen vanuit hun eigen kaders en visies invulling geven aan onderwerpen die ‘hot’ zijn binnen de jeugdzorg. We willen voor deze dialoogsessie o.a. beleidsmakers, politici, cliënten, jeugdzorgwerkers bij elkaar aan tafel hebben. Hierover volgt later meer informatie. 

De rode draad deze dag zal bewaakt worden door een van onze oud deelnemers Manon. Ze is misschien wel het voorbeeld van een succesverhaal en heeft ons team recent nog versteld doen staan van haar capaciteiten als spreker vanuit haar eigen ervaringen.

Als plenaire afsluiter doen we een rondvraag bij de gespreksleiders van de workshops, wat waren de uitkomsten en wat nemen we mee naar de toekomst? Ontstaan er nieuwe samenwerkingen, heb je elkaar gevonden op visie of inhoud? Wat neem je mee naar huis?

Voor sommige mensen is dit de afronding van deze dag en zij zullen zich huiswaarts keren. Er is echter ook de mogelijkheid nog aan te sluiten bij ons ‘festival’ dat aansluitend aan het congres zal starten. Hier gaan we meer over op het vieren van ons 15 jarig bestaan. Natuurlijk wel in Back to Basic stijl. Outdoor Cooking workshops, zelf pizza’s bakken en mooie verhalen over 15 jaar Back to Basic! Hier nodigen we oud deelnemers uit maar ook familie, warme doorverwijzers en beleidsmakers. Mensen die ons de afgelopen 15 jaar hebben gevonden en waar we trots op zijn. 

SKJ punten

Momenteel zijn we in afwachting van het SKJ met betrekking tot het toekennen van punten voor ons congres. Wij verwachten 6 tot 8 SKJ punten te kunnen geven voor deelname aan het congres.
Kaartjes kopen? Klik hier