Marlous Arens


Marlous Arens geeft als gedragswetenschapper van Back to Basic richting aan de inhoudelijke visie van waaruit gewerkt wordt, zorgt voor kwaliteit van de uitvoering en ondersteunt/adviseert jeugdzorgwerkers, coaches en therapeuten. Marlous is in bezit van een NVO en SKJ registratie. Met haar opleiding Pedagogische Wetenschappen en jarenlange ervaring in de jeugdzorg, heeft zij veel kennis van gestelde diagnoses en systeemgerichte/individuele problematieken waar jongeren en gezinnen mee kampen. Marlous is ervan overtuigd dat de jongeren en gezinnen die bij Back to Basic een traject volgen een fundamenteel verschil zullen ervaren in hulpverleningsland met werkers die een veilige en warme omgeving bieden.
Contact: marlous@btobasic.nl

Marlous Arens