Afke Smolders


Afke Smolders heeft een opleidingsachtergrond in het onderwijs, de natuurgeneeskunde en in het transformatief coachen en trainen. Haar banen en projecten worden sinds 2012 gecombineerd met het begeleiden van jongeren en ouders binnen Back to Basic. Voor de begeleiding kiest ze als werkterrein het liefst voor buiten zijn, in de natuur. Rust, ruimte en stilte zijn aspecten die betrokken worden in de begeleidingsmomenten, maar dat kan indien nodig ook overgaan in actief bezig zijn en bewegen. Een één- of tweedaagse hike waarbij er tegelijkertijd mogelijkheden zijn voor het creëren van rust in hart en hoofd én voor ordenen en prioriteren van wensen en verlangens voor de toekomst, is waar Afke het liefst haar mouwen voor opstroopt. Wie ze dan voor zich heeft; de jongere, het jonge kind, een ouder, of een andere professional, is haar om het even. Afke is SKJ geregistreerd. contact; afke@btobasic.nl

Afke Smolders