Coaches

De trajecten van Back to Basic staan onder de bezielende leiding van coaches. Onze coaches zijn tijdens de meerdaagse bijeenkomsten 24 uur per dag aanwezig om jongeren, ouders en andere deelnemers te begeleiden. Daarnaast begeleiden zij jongeren en gezinnen in de thuissituatie tussen de bijeenkomsten in.

Onze coaches komen uit de wereld van het jongerenwerk, politie, justitie, defensie, gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en sport. 

-