Aanmeldformulier ouderworkshops

Ben je een ouder of verzorger van een jongere die deelneemt aan een jongerentraject? Of neem je met je gezin deel aan een gezinstraject? Meld je dan aan voor onze ouderworkshops door onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De workshops vinden plaats op onze locaties in Roden en Liessel. 

Wil je vaker deelnemen aan de workshops? Dit kan! De workshops sluiten steeds aan op recente thema's die op dat moment spelen in de groep. Zo blijft het waardevol en leerzaam om meerdere keren aan te sluiten.

De workshops in het kort

Je gezin van herkomst - systemisch werken
In deze workshop besteden we onder meer aandacht aan de volgende vragen en thema's: ‘wat waardeer ik aan mijzelf en mijn (ex-)partner in het opvoeden?’ en ‘wat heb ik wel of juist niet meegekregen van mijn ouders wat ik meeneem in mijn opvoeden nu?’ We laten je ontdekken en ervaren wat je valkuilen en je krachten zijn. Dit zal positief bijdragen aan je ouderschap en de opvoeding.

In contact is alles mogelijk - verbindend communiceren
In deze workshop nemen we je mee in de methode van geweldloze communicatie. Door ons ook wel verbindende communicatie genoemd. Je krijgt de kans om op een praktische manier kennis te maken met deze fijne methode. Je ervaart zelf wat verbindend communiceren je oplevert en hoe je dit succesvol in het opvoeden toepast.

Je kind als spiegel - systemisch kijken 
In deze workshop staat de volgende vraag centraal: ‘wat laat je kind zien, wat duidelijk maakt wat jij als ouder hebt te doen of te laten?’ Tijdens de oefeningen die we doen, sta je (letterlijk) stil bij wat je waarneemt. De ervaring leert ons dat we, door stil te staan bij wat we waarnemen, de kans hebben om tot nieuwe inzichten te komen.

Workshopdata

Liessel

Roden

Je gezin van herkomst
Systemisch werken
15 juli om 14:00 uur
4 november om 14:00 uur
Je gezin van herkomst
Systemisch werken
18 juli om 19:30 uur
7 november om 19:30 uur
12 december om 19:30 uur
In contact is alles mogelijk
Verbindende communicatie
6 mei om 14:00 uur
9 september om 14:00 uur
16 december om 14:00 uur
In contact is alles mogelijk
Verbindende communicatie
23 mei om 19:30
5 september om 19:30 uur
Je kind als spiegel
Systemisch kijken
3 juni om 14:00 uur
7 oktober om 14:00 uur
Je kind als spiegel
Systemisch kijken
20 juni om 19:30 uur
17 oktober om 19:30 uur

Meld je hieronder gratis aan voor onze workshops

Let op: wil je met meerdere personen deelnemen? Vul dan het formulier opnieuw in voor de extra deelnemer(s) en gebruik het persoonlijke mailadres van deze persoon.