Back to Basic | Jeugdzorgspecialist | Leren door te doen

Back to basic biedt leer- & ervaringstrajecten aan voor verschillende doelgroepen o.a. voor gezinnen, kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Dit alles in samenwerking met provincies, gemeentes, onderwijsorganen, jeugdzorginstellingen en pgb-buro's. Back to basic werkt op basis van verschillende principes. Hierbij is de belangrijkste werkwijze het ervarend leren in combinatie met het nadrukkelijk betrekken van het netwerk (ouders, school, werk), thuisbegeleiding en daar waar nodig aanvullende hulp. Back to basic ziet dat iedere persoon of gezin verschillend is en biedt hierdoor alleen maatwerk. 

Op een uitdagende en sportieve manier krijgen jongeren de kans om samen te werken aan hun toekomst. Ze leren door ervaring in de praktijk, ze leren van en met leeftijdgenoten. Back to basic stimuleert ouders en andere voor jongeren belangrijke personen om hen te ondersteunen naar het einddoel dat in overleg is opgesteld.

Back to basic helpt oude patronen te doorbreken, zodat ouders en jongeren opnieuw een helder en realistisch beeld ontwikkelen over hun toekomst. De inzet richt zich op het verbeteren van de communicatie van jongeren met hun omgeving. Negatieve gedragspatronen worden doorbroken, er komt gezond gedrag voor in de plaats. 

Wat maakt back to basic zo uniek?

  • Een combinatie van actieve bijeenkomsten en intensieve thuisbegeleiding waardoor beter resultaat wordt behaald.
  • Uithuisplaatsing kan worden verkort of voorkomen.
  • Bij jongeren wordt stap voor stap de ontwikkeling naar zelfstandigheid bevorderd.
  • Bij het gezinstraject ontstaat beter contact & communicatie tussen de gezinsleden.
De resultaten van back to basic
  • 98% van de deelnemers maakt het volledige traject af.
  • 80% van de deelnemers voorkomt uithuisplaatsing wanneer dit het geval was (dit is ver boven landelijk gemiddelde).
  • 95% van de deelnemers blijft op school of gaat weer terug naar school.
  • Deelnemers en ouders van deelnemers geven back to basic een 8 als eindcijfer.

Jongerentraject

Jongerentraject

Back to Basic biedt hulptrajecten voor jongeren en hun ouders. Soms loop je vast. Dan is het goed als er hulp is om je weer op weg te helpen.

Lees Meer
Gezinstraject

Gezinstraject

Back to Basic biedt hulptrajecten voor gezinnen. Soms loop een gezin vast of dreigt een gezin vast te lopen. Dan is het goed als er hulp is om jullie weer op weg te helpen.

Lees Meer
Workshops

Workshops

Back to Basic verzorgt workshops over opvoeden en opgroeien. Middels de methodiek van het geweldloos communiceren verzorgt back to basic een reeks van workshops.

Lees Meer