Back to Basic | Jeugdzorgspecialist | Leren door te doen

Back to Basic biedt leer- & ervaringstrajecten voor jongeren en gezinnen. Wij geloven in minder praten en meer doen! Op een uitdagende en sportieve manier gaan we met elkaar aan de slag. Patronen worden snel duidelijk en kunnen worden doorbroken. Succesbelevingen en professionele coaching helpen nieuwe aangeleerd gedrag te verankeren. Ons doel is om mensen te ontwikkelen tot succesvol lerende personen met zelfvertrouwen en toekomstperspectief. 

Je staat er niet alleen voor. Back to Basic betrekt nadrukkelijk het netwerk van de jongeren of het gezin. Trajecten vinden ook vaak in groepsverband plaats met andere jongeren of gezinnen. Naast de herkenning en steun die anderen bieden leer je ook van elkaar. De trajecten van Back to Basic staan onder begeleiding van SKJ geregistreerde zorg professionals. Daarnaast werkt Back to Basic samen met provincies, gemeentes, onderwijsorganen, jeugdzorginstellingen en pgb-buro's.

Wat maakt Back to Basic zo uniek?

  • Een combinatie van actieve bijeenkomsten en intensieve thuisbegeleiding waardoor beter resultaat wordt behaald.
  • Uithuisplaatsing kan worden verkort of voorkomen.
  • Bij jongeren wordt stap voor stap de ontwikkeling naar zelfstandigheid bevorderd.
  • Bij het gezinstraject ontstaat beter contact & communicatie tussen de gezinsleden.


De resultaten van back to basic.

  • 98% van de deelnemers maakt het volledige traject af.
  • 80% van de deelnemers voorkomt uithuisplaatsing wanneer dit het geval was (dit is ver boven landelijk gemiddelde).
  • 95% van de deelnemers blijft op school of gaat weer terug naar school.
  • Deelnemers en ouders van deelnemers geven back to basic een 8 als eindcijfer.

Jongerentraject

Jongerentraject

Back to Basic biedt hulptrajecten voor jongeren en hun ouders. Soms loop je vast. Dan is het goed als er hulp is om je weer op weg te helpen.

Lees Meer
Gezinstraject

Gezinstraject

Back to Basic biedt hulptrajecten voor gezinnen die kampen met opvoed en opgroei problematiek.

Lees Meer
Workshops

Workshops

Back to Basic verzorgt workshops voor ouders van jongeren die kampen met opgroei en opvoed problematiek.

Lees Meer