Back to Basic; "Leren door te doen."

Back to basic biedt leer- & ervaringsprogramma's aan voor verschillende doelgroepen o.a. voor gezinnen, kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Dit alles in samenwerking met provincies, gemeentes, onderwijsorganen, jeugdzorginstellingen en pgb-buro's. Back to basic werkt op basis van verschillende principes. Hierbij is de belangrijkste werkwijze het ervarend leren in combinatie met het nadrukkelijk betrekken van het netwerk (ouders, school, werk), thuisbegeleiding en daar waar nodig aanvullende hulp. Back to basic ziet dat iedere persoon of gezin verschillend is en biedt hierdoor alleen maatwerk. 

Op een uitdagende en sportieve manier krijgen jongeren de kans om samen te werken aan hun toekomst. Ze leren door ervaring in de praktijk, ze leren van en met leeftijdgenoten. Back to basic stimuleert ouders en andere voor jongeren belangrijke personen om hen te ondersteunen naar het einddoel dat in overleg is opgesteld.

Back to basic helpt oude patronen te doorbreken, zodat ouders en jongeren opnieuw een helder en realistisch beeld ontwikkelen over hun toekomst. De inzet richt zich op het verbeteren van de communicatie van jongeren met hun omgeving. Negatieve gedragspatronen worden doorbroken, er komt gezond gedrag voor in de plaats. 

Wat maakt back to basic zo uniek?

  • Een combinatie van actieve bijeenkomsten en intensieve thuisbegeleiding waardoor beter resultaat wordt behaald.
  • Uithuisplaatsing kan worden verkort of voorkomen.
  • Bij jongeren wordt stap voor stap de ontwikkeling naar zelfstandigheid bevorderd.
  • Bij het gezinstraject ontstaat beter contact & communicatie tussen de gezinsleden.

De resultaten van back to basic:

  • 98% van de deelnemers maakt het volledige traject af.
  • 80% van de deelnemers voorkomt uithuisplaatsing wanneer dit het geval was (dit is ver boven landelijk gemiddelde).
  • 95% van de deelnemers blijft op school of gaat weer terug naar school.
  • Deelnemers en ouders van deelnemers geven Back to Basic een 8 als eindcijfer.

Nieuws

Vragen over je gezin of familie? Een familieopstelling geeft antwoord!

Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over relaties met een partner, met ouders, broers of zussen en met kinderen.

Lees verder

Cursus ervaringsleer: Activiteiten als middel leren inzetten.

We nemen we u mee in het avontuur: activiteiten leren inzetten als middel. U maakt kennis met de theorie en achterliggende gedachten. We gaan er inspirerende, actieve dagen van maken, met leuke, leerzame en uitdagende activiteiten.

Lees verder

Kom en ontdekdagen! Voor professionals in de jeugdzorg, onderwijs en bedrijfsleven.

Om te ontdekken wat we nu precies doen nemen we je mee in het avontuur. Je maakt kennis met de theorie en achterliggende gedachten. Er is ruimte voor een gesprek en om te kijken of onze werkwijze aansluit bij uw organisatie of persoonlijkheid.

Lees verder